Çap 
Kateqoriya: Kitabxana
Müəllif: Arif Şəkərəli oğlu Şəkərəliyev
Redaktor: M.X.Meybullayev
Səhifə: 415
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2009
N° kataloq: 338 Ş47
Baxılma sayı: 2769
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Monoqrafiyada dövlətin iqtisadi siyasəti və onun reallaşması istiqamətləri,xarici ticarət siyasəti,dövlət büdcəsinin formalaşmasında vergi və rüsumların rolu,ölkənin maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi məsələləri araşdırılır.