Çap 
Kateqoriya: Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər
Müəllif: İsmayıl Əli Feyzullabəyli, Elman İbiş oğlu Ibişov, Həsən Abid oğlu İsrafilov
Səhifə: 370
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2001
N° kataloq: 338.4 F41
Baxılma sayı: 1251
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Dərslikdə hər cür əmək məhsullarının mübadiləsi üzrə beynəlxalq ticarət əməliyyatları; elmi - texniki biliklərin, texniki və digər xidmətlərin beynəlxalq mübadiləsi üzrə ticarət əməliyyatları; beynəlxalq istehsal-texniki əməkdaşlıq barədə sazişlərin realizasiyası üzrə firmaların və sair strukturların ticarət fəaliyyəti ; firmaların beynəlxalq fəaliyyətinin inkişafına müvafifq dövlət stukturlarinin - nazirliklərin, idarələrin və təşkilatların, habelə özəl inhisar birliklərinin yardımı və s.