Çap 
Kateqoriya: Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər
Müəllif: Cəlil Həbib oğlu Kərimov, Ayaz Orucov
Redaktor: M.Məmmədov və b.
Səhifə: 462
Dil: Azərbaycan Dili
Yerləşmə: Ümumi
İl: 2008
N° kataloq: 338 O55
Baxılma sayı: 1122
 / 1
PisƏla 

İcmal

Təsvir edən : Rəsmiyyə Mustafayeva

Xülasə:Dərs vəsaitində beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və onun əsas xüsusiyyətləri,istehsalı beynəlmiləlləşməsi,beynəlxalq əmək bölgüsü,beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində beynəlxalq əmtəə ticarəti və s. problemlər tədqiq edilmişdir.