Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 Kitabxana Direktoru
Bəxtiyarova Nəzifə Əliəşrəf 

Xidmət şöbəsi
Tağıyeva Seylan Əhəd - Şöbə müdiri
Bayramova Lalə Firad - Bölmə müdiri
İslamova Məryəmxanım Əjdər - Bölmə müdiri
Qəhrəmanova Mahirə Oruc - Baş kitabxanaçı
Zalova Firəngiz Musa - Böyük kitabxanaçı
Həsənəliyeva Məsmə Əliağa - Kitabxanaçı
Nəbiyeva Fəridə Əvəz - Kitabxanaçı
Abbasova Yeganə Həbib - Kitabxanaçı

Kataloq və kitab işləmə şöbəsi
Həsənova Qubaxanım Qəzənfər  - Şöbə müdiri
Heydərzadə Sara Əliheydər - Şöbə müdiri
İbrahimova Səadət Xanlar - Bölmə müdiri
Babayeva Tamara Əhməd - Böyük kitabxanaçı
Feyzullayeva Vəfa Rəşid - Böyük kitabxanaçı

Biblioqrafiya şöbəsi
Məmmədova Arzu Məmməd - Baş biblioqraf
Yusufova Arzu İbrahim - Böyük biblioqraf
Vəliyeva Səfurə Yəhya - Biblioqraf

Oxu zalı
Abbasova Mətanət İbrahim - Oxu zalının müdiri
Bağırova  Sədaqət Məmməd - Kitabxanaçı
Məhərrəmova Lətafət Yusif - Kitabxanaçı
Məmmədova Yeganə Allahyar - Kitabxanaçı
Musayeva Heyran Rafiq - Kitabxanaçı

Əsaslı kirtabxananın 2 saylı tədris binası filial şöbəsi 
Mustafayeva Rəsmiyyə Həsrət - Filial müdiri
Babayeva Natiqə Ağası - Böyük Kitabxanaçı
Zeynalova Yeganə Qaçay - Kitabxanaçı
Əliyeva Elmira Əsədulla - Kitabxanaçı
Hüseynova Maya Əhməd - Kitabxanaçı
Məhərrəmova Nigar Hüseyn - Kitabxanaçı
Rzayeva Aynurə Rahib - Kitabxanaçı

Əsaslı kirtabxananın 3 saylı tədris binası filial şöbəsi 
Qurbanova Manana Aqoş - Filial müdiri
Rzayeva Səidə Aydın - Baş biblioqraf
Əsədova Tamella Adil - Kitabxanaçı

Əsaslı kirtabxananın 4 saylı tədris binası filial şöbəsi 
Axundova Svetlana Məmməd - Filial müdiri
Musayeva Xatirə Abbas - Kitabxanaçı